Be om
Tilbud
logo
Språkoversettelse
Engelsk språkoversettelse
Arabisk språk oversettelse
Spansk språkoversettelse
Italiensk språk oversettelse
Afrikansk språkoversettelse
Norsk språkoversettelse
Portugisisk språkoversettelse
Russisk språk oversettelse

Seat Impact Tester Produsenter og Leverandører


Seat Impact Tester

Seat Impact Tester for å kontrollere effekten på seteoverflaten på de plaststøpte stolene.

Seat Impact Tester

spesifikasjon:

• En pneumatisk sylinder med 400mm slag og diameter på 40 mm og elektrisk drevet magnetventil vil bli gitt for å flytte stempelet To & Fro. En 18 kg vekt vil bli gitt for å sjekke innvirkning på møbler. En teller vil bli gitt for å telle antall forsøk. Fire hardkromede aksler med 2,0 meter høyde vil bli gitt. En lås vil bli gitt for å justere høyden på boksen som inneholder pneumatisk sylinder og magnetventil.

En kompressor som har trykk mellom 5 kg / cm2 til 10 kg / cm2 vil bli arrangert av deg.