Be om
Tilbud
logo
Språkoversettelse
Engelsk språkoversettelse
Arabisk språk oversettelse
Spansk språkoversettelse
Italiensk språk oversettelse
Afrikansk språkoversettelse
Norsk språkoversettelse
Portugisisk språkoversettelse
Russisk språk oversettelse

Digital Zero Degree Chamber produsenter og leverandører


Digital Zero Degree Chamber

for konditionering av rør for støtestest i henhold til IS 4984 og IS 12235 (Del 9).

international equipments

spesifikasjon:

Arbeidskammerets størrelse: 16 tommer X 16 tommer X 16 tommer *.
Byggemateriale: Innerbad: SS
Ytre kropp: MS
Kompressor: CFC fri.
Maling: Pulverlakkert.
Strøm: 230 volt, 50 Hz, enkeltfase.