Be om
Tilbud
logo
Språkoversettelse
Engelsk språkoversettelse
Arabisk språk oversettelse
Spansk språkoversettelse
Italiensk språk oversettelse
Afrikansk språkoversettelse
Norsk språkoversettelse
Portugisisk språkoversettelse
Russisk språk oversettelse

Back Punch Impact Tester Produsenter og Leverandører


Back Punch Impact Tester

Back punch Impact Tester for å kontrollere effekten på baksiden av de plaststøpte stolene.

international equipments

spesifikasjon:
• En pneumatisk sylinder med 300mm slag og diameter på 40mm og elektrisk drevet magnetventil vil bli gitt for å bevege stempelet frem og tilbake. En 3,2 kg vekt vil bli gitt for å sjekke innvirkning på møbler. En teller vil bli gitt for å telle antall forsøk. Fire hardkromede aksler på 1,5 meter høyde vil bli gitt. En lås vil bli gitt for å justere høyden på boksen som inneholder pneumatisk sylinder og magnetventil.

En kompressor som har trykk mellom 5 kg / cm2 til 10 kg / cm2 vil bli arrangert av deg.