Be om
Tilbud
logo
Språkoversettelse
Engelsk språkoversettelse
Arabisk språk oversettelse
Spansk språkoversettelse
Italiensk språk oversettelse
Afrikansk språkoversettelse
Norsk språkoversettelse
Portugisisk språkoversettelse
Russisk språk oversettelse

Hydrauliske Press Produsenter og Leverandører


Hydraulisk trykk

For å kutte prøver med tykkelse opp til 4 mm.

spesifikasjon:

Kapasitet: 5 tonn *.
Drift: Manuell.
Horisontal dagslys: 12 tommer.
Korsreise: 4 tommer.
Maling: Pulverlakkert.

* Utstyr med annen kapasitet kan også leveres i henhold til kravet.